Vad vet du om Y's Men InternationalÖr

30.000.000 kr

har Y-klubbarna världen över sedan 1973 till år 2000 samlat in i 30 hjälpprojekt i 20 länder. Projekten går under namnet Time of Fast och är ett internationellt hjälpprojekt till KFUM-projekt och andra akuta behov.

Historia

Du har kanske någon gång kommit i kontakt med vår rörelse, men då under det mera svenskklingande namnet Y-klubb. Du kanske blivit uppvaktad av någon som ville att du skulle köpa en adventskalender, som under många år varit en gemensam aktivitet för klubbarna i Sverige. Alla Y-klubbarna i landet tillhör Y's Men International, en rörelse som startades 1922 i USA. Detta skedde ungefär samtidigt som lunchklubbar liknande Rotary och Lions kom till. Lunchklubbarnas främsta uppgift var att skapa sociala kontakter och engagera sig i samhälleliga aktiviteter. Y's Men's Clubs var dock unika såtillvida att de skulle bestå av "män som tillhör och stöder KFUM". Vår rörelse är alltså internationell och därav de många engelska namnen på våra aktiviteter, fonder och titlar. Idag är så gott som alla klubbar öppna för både kvinnor och män. Rörelsen har sitt högkvarter i Genève. Där finns bara tre heltidsanställda under ledning av en generalsekreterare. Att det bara finns tre anställda för en världsomspännande ideell rörelse innebär att kostnaden för administrationen blir mycket, mycket liten. Till Sverige kom rörelsen först 1947, då en klubb startades i Linköping.

Vi finns i 70 länder över hela världen
Vi är 27.542 medlemmar
Vi har 1.573 klubbar
(november 2014)

Studentutbytesprogram

som vi kallar YEEP (Youth Educational Exchange Programme) då ungdomar som vill pröva på att under ett år bo och studera i ett annat land kan få hjälp att gästa ett Y's Men-hem i önskat land.

Ungdomsutbyte

Vi förmedlar även en kortare vistelse för ungdomar - två veckor till tre månader - i ett annat land hos en Y's Men-familj. Vi kallar det programmet STEP (Short Term Exchange Programme).

Ledarutbildning

Vi har en fond vi kallar ASF (Alexander Scholarship Fund) som vänder sig till anställda och frivilliga ledare inom KFUM. Fonden ger ungdomar ekonomisk hjälp till vidareutbildning.

Varför ska du som är ung bli medlem i Y's MenÖr

Du får:
Klubbgemenskap
Hjälpa barn och ungdomar i hela världen
Möjlighet att resa och bo hos Y's Men-familjer i hela världen
Chans att delta i internationella ungdomskonvent
Personlig utveckling
genom att delta i våra projekt och konferenser i Sverige och utomlands och i vårt klubbprogram. Vi har ett väl utbyggt system för ledarskapsutbildning och -utveckling.

Varför borde även Du bli en Y's MenÖr

Du får:
Vänner och gemenskap i din klubb
Samhällsinformation
Personlig utveckling
Hjälpa ungdomar
Vara med i en världsomspännande organisation i samarbete med KFUM